Cesta ke spokojenějším
zaměstnancům a výkonnější firmě

Mám zájem o EMU

Znáte to ...

Kolegové odchází nenadále nebo kvůli "maličkostem"

Nikdo většinou nedá výpověď hned nebo kvůli jedné drobnosti. Bývají to měsíce postupně se sčítajících drobností, které vedou až k výpovědi.

Nižší produktivita

Bez dobrého pocitu z práce je téměř nemožné zachovat si motivaci a snažit se na 100 %. Máme to tak všichni.

Nezájem o dění ve firmě

Nespokojený člen týmu nepřemýšlí nad větším zapojením, kvalitou nebo dopadem své práce na kolegy a zákazníky. Prostě to chce mít jenom za sebou.

Častější absence

Když vás něco nebaví nebo stresuje, máte tendenci se tomu vědomě nebo nevědomě vyhnout. Extra odpočinek je pak vítané řešení.

Spokojenost v práci má
4x větší vliv než odměna*

* The Impact of Job Satisfaction on Turnover Intent - The Social Science Journal

Zvýšit spokojenost není jednoduché

Pečovat o spokojenost vypadá jednoduše.
Opak je však pravdou.

Často se zaměřujeme pouze na několik oblastí nejčastěji spojovaných se spokojeností. Skutečně fungující péče o spokojenost ale vyžaduje mnoho úsilí a každodenní nasazení. Zahrnuje hodně naslouchání, vnímání, řešení nebo podpory.
Výše odměny nebo benefity jsou pak jen třešničkou na dortu.

Běžný přístup ke spokojenosti

  • Výše odměny
  • Benefity
  • Kariérní rozvoj

Skutečný základ spokojenosti

  • Rozumím své práci
  • Práce mě baví
  • Manažer chápe a řeší moje problémy
  • Mám informace
  • Rozumím si s manažerem
  • Jsem slyšen

Vědět, rozumět a řešit vypadá jednoduše, ale není ...

60 % zaměstnanců považuje kontakt s nadřízenými za nedostačující
60 % zaměstnanců si myslí, že manažer nerozumí jejich problémům
70 % manažerů považuje komunikaci s podřízenými za náročnou
70 % zaměstnanců se nechce podílet na ročních průzkumech

S EMU...

Znám aktuální stav bez bariér,
rychle a jednoduše

Zaměstnanec nemusí přemýšlet

Využívá emoce - jenom tapne a vyjádří, co jej trápí nebo těší

Manažer se nemusí aktivně starat

EMU se samo připomene, není potřeba nic nastavovat nebo vymýšlet

Mám dostatek dat pro
rozhodnutí

Všechno na jednom místě

Nálady, podněty, problémy i příležitosti všech členů týmu kdykoliv k dispozici

Neustále v kontextu

Relevantní informace vzájemně propojeny a vždy aktuální

Hloubková analýza

Vidět složité vazby není jednoduché. Pokročilé algoritmy si s tím poradí hravě

Snadno řeším a nic nepřehlédnu

Řešení přímo v aplikaci

Začít řešit problém hned a přímo v EMU je snadné a příjemné

Automatické upozornění

Držet vše v hlavě je náročné. Automatické připomenutí je skvělý pomocník

Otevřená komunikace

Upřímná komunikace odkrývá důležité a často skryté informace